Půjčovna karavanů
 

Podmínky

Smlouva o pronájmu    PDF
Všeobecné smluvní podmínky   PDF
Rozhodčí smlouva   PDF
Rady a tipy na cesty   PDF

 

 

Stručný výňatek ze Všeobecných smluvních podmínek:

 

 • podmínky smluvního vztahu jsou detailně popsány ve Všeobecných smluvních podmínkách (dále jen „VSP“), tyto body představují pouze stručné shrnutí těch nejzásadnějších podmínek pronájmu,

 

 • minimální doba zapůjčení je 10 placených dnů,

 • zákazník musí vlastnit řidičský průkaz skupiny B, praxe minimálně 2 roky,

 • při převzetí karavanu zákazník předloží minimálně 2 platné doklady (řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas),

 • rezervační zálohu (viz VSP, čl. VI.) je nutné uhradit do 3 pracovních dní po dohodnutí rezervace, jinak bude karavan nabízen dál v tomto termínu jako volný,

 • storno podmínky jsou detailně popsány ve VSP, čl. VIII.

 • pronájem karavanu se platí předem, tj. při převzetí vozu, kdy zákazník složí vratnou kauci a celou částku nájemného a servisní poplatek,

 • vratná kauce slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na karavanu, způsobených při pronájmu,

 • zákazník vrací karavan v nepoškozeném a čistém stavu (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC), případné škody a úklid uhradí pronajímateli,

 • případné škody vzniklé při pronájmu je nutné oznámit při předání karavanu pronajímateli,

 • při ukončení pronájmu dříve než dle dohody se již uhrazené půjčovné nevrací,

 • ukončení pronájmu později je nutné urychleně telefonicky oznámit pronajímateli,

 • zákazník karavan převezme v den zahájení pronájmu v době mezi 8.00 – 16.00 hod a předá v den ukončení pronájmu v době mezi 8.00 – 12.00 hod,

 • při převzetí karavanu obě strany podepíší protokol, předání vozu trvá cca 45 min.,

 • v případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele, k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad,

 • v případě nehody přizve zákazník policii, dle současné právní úpravy zpracuje nákres průběhu nehody včetně kontaktů na účastníky nehody a oznámí tuto skutečnost pronajímateli,

 • zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel,

 • zákazník není oprávněn karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, ke kterým není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.

 
 
 
autodoprava Litomyšl, autoškola Polička, autoškola Borová